Mirka Beranová

Narodila jsem se 13. 5. 1974 v Chomutově a myslím, že moc ráda. Vystudovala jsem gymnázium a v roce 1998 jsem ukončila studium na PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor výtvarná výchova a společenské vědy pro II.st.ZŠ. Od té doby si jen užívám života, bavím se, pracuji a maluji. Od roku 2002 je mým bydlištěm opět Chomutov a zaměstnavatelem ZŠ Ak. Heyrovského (výtvarná výchova na II. stupni). Někdy někde něco vystavím (třeba obrazy) a sem tam zmažu i nějaké zdi (viz ukázky interiérů).


PŘEHLED VÝSTAV
Společné:

1998 Galerie Zlatý klenot, Chomutov – s Petrem Weiglem
2000 Galerie Zlatý klenot, Chomutov – s Miroslavem Rovenským
2008 Galerie Benedikta Rejta, Louny –„Neprodané obrazy“
2011 Galerie Špejchar s Petrem Weiglem (www.weigl.cz)

Samostatné:
1998 U kamzíka, Praha
2001 Dobrá trafika, Praha
2004 Galerie Zlatý klenot, Chomutov
2004 Galerie Serpentýna, Praha
2005 Orient café, Praha
2006 Galerie Lurago, Chomutov
2009 Městská galerie Špejchar, Chomutov